Plan de travail 7 (1)

OVER OZAMBA

ONS VERHAAL

Het verhaal van Ozamba Sports begint in 2017 toen Boris Rendambo zijn passies, geopolitiek en sport wilde combineren

In Myènè, een dialect dat in Gabon wordt gesproken, betekent Ozamba toegang, deuren openen. Deze betekenis belichaamt perfect de missie van het bedrijf. Het ontsluiten van kansen voor atleten en het bieden van innovatieve oplossingen aan onze belanghebbenden in de publieke en private sectors

Ozamba is een in Parijs gevestigd bedrijf dat bestaat uit teamleaden met een grote verscheidenheid aan achtergronden. Deze schat aan connecties en internationale kennis stellen ons in staat om atleten en de groei van onze stakeholders te ondersteunen

ONZE MISSIE

Onze missie is om optimaal gebruik te maken van onze wereldwijde expertise om hoogwaardige strategische kansen voor onze stakeholders te ontsluiten. De sportindustrie heeft een enorm potentieel.

Al onze relatieszijn gebaseerd op vertrouwen. Wij werken met onze klanten om hun ambities waar te maken en tegelijkertijd een sterke en gezonde relatie op te bouwen

ONZE WAARDEN

We doen er alles aan om onze klanten premiumwaarde te bieden en tegelijkertijd socialeverantwoordelijkheid te nemen

Ervaring – Integriteit – Expertise

Ervaring

We kunnen de behoeften van onze stakeholders beter begrijpen en hierop anticiperen en zo valkuilen voorkomen

Integriteit

Wij geloven in het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor onze actiesen we staan voor datgene wat juist is. We zetten ons alleen in voor wat we kunnen doen enwat we kunnen waarmaken.

EXPERTISE

We hebben een uitgebreid en diepgaand begrip en kennis van deze industrie. We verzamelen slimme bedrijfs- en sportprofessionals die er continu naar streven het verschil temaken

ONZE FILOSOFIE

Klantgericht

We stellen onze klanten centraal. We respecteren onze belanghebbenden enwe erkennen de waarde en het belang van de kennis, ervaring en behoeften van onze klanten.

Innovatief

We willen out-of-the-box denken en verder gaan om waarde toe te voegen vooronze klanten.

Wereldwijd Bereik

We zijn er trots op een echt wereldbedrijf te zijn. We hebben eenwereldwijd bereik en kunnen services leveren in alle landen.

Sociale Verantwoordelijkheid

We willen een positieve en zinvolle impact hebben opsamenlevingen waarin we actief zijn.

premium Services

Wij bieden uitgebreide en gedegen oplossingen en verzekerentegelijkertijd de duurzaamheid van ons bedrijf.

Kwaliteits Relaties

We bouwen sterke en gezonde relaties op, dus we streven naar eenduidelijke en eerlijke manier van werken. We werken samen en vieren samen onze successen.

Fanbetrokkenheid

We respecteren en erkennen de band tussen fans en clubs. We erkennenook de opkomst van nieuwe technologieën die de ervaring van fans verbeteren en nieuwe locaties bieden voor uitzendingen en kennisuitwisseling

Wil je lid worden van onze familie? Klik op “word lid”